Fáilte go dtí Páirc Náisiúnta Néifinn Fhiáin Bhaile Chruaich

Páirc Náisiúnta Néifinn Fhiáin Bhaile Chruaich

“Indeed the Nephinbeg range of mountains is I think the very loneliest place in this country, for the hills themselves are encircled by this vast area of trackless bog, I confess I find such a place not lonely or depressing but inspiriting. You are thrown at the same time back upon yourself and forward against the mystery and majesty of nature.”
– Robert Lloyd Praeger (1937) The Way That I Went

Is í Páirc Náisiúnta Néifinn Fhiáin Bhaile Chruaich, a bunaíodh i mí na Samhna 1998, an seú Páirc Náisiúnta de chuid na hÉireann agus tá sí lonnaithe ar chósta an Iarthair in iarthuaisceart Mhaigh Eo. Is éard atá inti 15,000 heictéar bratphortach an Atlantaigh agus tír-raoin shléibhtiúil, a chlúdaíonn fásach fairsing neamháitrithe nach bhfuil millte agus a bhfuil sliabhraon Néifinn Bheag mar phríomhghné ann. Tá Lochanna an Scardáin idir Néifinn Bheag agus Cor Sliabh, atá 721 méadar os cionn leibhéal na farraige, an sliabh is airde de chuid an raoin.

Tá portach na hAbhann Duibhe lonnaithe siar ó na sléibhte. Sin ceann de na córais bhratporthaigh ghníomhaigh dheireanacha atá le fáil in Éirinn agus in Iarthar na hEorpa agus is gné thábhachtach eolaíochta agus scéimhe den Pháirc Náisiúnta é. Sa Pháirc tá réimse gnáthóg agus speicis éagsúla eile a mbaineann tábhacht leo. Áirítear orthu sin, fraochmhá Alpach, ardtalamh féaraigh, fraochmhá agus lochanna agus dobharcheantair abhann. Ar roinnt den fhána tábhachtach a fhaightear laistigh den Pháirc, áirítear an Ghé Bhánéadanach Ghraonlannach, an Fheadóg Bhuí, an Chearc Fhraoigh agus Dobharchúnna. Tá an Pháirc Náisiúnta féin mar chuid de Limistéar Caomhantais Speisialta (LCS) agus Limistéar faoi Chosaint Speisialta (LCS) Choimpléacs na hAbhann Duibhe/Néifinne. Tá na hainmnithe Eorpacha sin mar chuid den Líonra Natura 2000, a chosnaíonn gnáthóga agus speicis annamha thábhachtacha faoi Threoracha an A.E. um Ghnáthóga agus Éin.